LILY DALE VILLAGE
LILY DALE VILLAGE
Từ 250 ₫ /ngày
LILY DALE VILLAGE
4.5/5 Xuất sắc 2 đánh giá
từ
250 ₫
 • 147 m2
 • 1 phòng tắm
 • 6 Người
 • 10 Giường ngủ
LUXURY SINGLE
LUXURY SINGLE
Từ 400 ₫ 350 ₫ /ngày
LUXURY SINGLE
4.5/5 Xuất sắc 4 đánh giá
từ
400 ₫ 350 ₫
 • 189 m2
 • 5 phòng tắm
 • 7 Người
 • 9 Giường ngủ
EAST VILLAGE
EAST VILLAGE
Từ 300 ₫ 260 ₫ /ngày
EAST VILLAGE
4.0/5 Rất tốt 3 đánh giá
từ
300 ₫ 260 ₫
 • 162 m2
 • 2 phòng tắm
 • 8 Người
 • 5 Giường ngủ
THE MEATPACKING SUITES
THE MEATPACKING SUITES
Từ 320 ₫ /ngày
THE MEATPACKING SUITES
4.7/5 Xuất sắc 3 đánh giá
từ
320 ₫
 • 192 m2
 • 7 phòng tắm
 • 9 Người
 • 6 Giường ngủ
BEAUTIFUL LOFT
BEAUTIFUL LOFT
Từ 650 ₫ /ngày
BEAUTIFUL LOFT
5.0/5 Xuất sắc 2 đánh giá
từ
650 ₫
 • 119 m2
 • 2 phòng tắm
 • 10 Người
 • 5 Giường ngủ
STAY GREENWICH VILLAGE
STAY GREENWICH VILLAGE
Từ 300 ₫ 150 ₫ /ngày
STAY GREENWICH VILLAGE
5.0/5 Xuất sắc 3 đánh giá
từ
300 ₫ 150 ₫
 • 128 m2
 • 8 phòng tắm
 • 10 Người
 • 4 Giường ngủ
PARIS GREENWICH VILLA
PARIS GREENWICH VILLA
Từ 500 ₫ /ngày
PARIS GREENWICH VILLA
4.5/5 Xuất sắc 2 đánh giá
từ
500 ₫
 • 135 m2
 • 2 phòng tắm
 • 9 Người
 • 8 Giường ngủ
DUPLEX GREENWICH
DUPLEX GREENWICH
Từ 220 ₫ /ngày
DUPLEX GREENWICH
4.0/5 Rất tốt 1 đánh giá
từ
220 ₫
 • 118 m2
 • 4 phòng tắm
 • 7 Người
 • 9 Giường ngủ
BEST OF WEST VILLAGE
BEST OF WEST VILLAGE
Từ 800 ₫ /ngày
BEST OF WEST VILLAGE
4.5/5 Xuất sắc 2 đánh giá
từ
800 ₫
 • 152 m2
 • 2 phòng tắm
 • 7 Người
 • 3 Giường ngủ
Hiển thị 1 - 9 của 11 không gian