SỰ KIỆN - LỄ HỘI

Những lễ hội đặc sắc mang tính bản địa sẽ cho bạn những trải nghiệm khó quên

NHỮNG SỰ KIỆN KHÔNG THỂ BỎ QUA

Đà Nẵng
Đà Nẵng

Đà Nẵng được vinh danh là "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022" (Asia's Leading Festival and Event Destination 2022). Đây là lần thứ hai Đà Nẵng nhận được danh hiệu giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016.

Khám phá
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 31/12/2022
1D
から
0 ₫
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 20/12/2022
3D
から
0 ₫
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 19/21/2022
3D
から
0 ₫
Huế
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 30/9/2022
3D
から
0 ₫
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
もっと
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 31/12/2022
1D
から
0 ₫
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 20/12/2022
3D
から
0 ₫
Quảng Nam
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 19/21/2022
3D
から
0 ₫
Huế
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 30/9/2022
3D
から
0 ₫
Huế
0 /5 Not rated 0 復習
Start Time: 3/9/2022
15D
から
0 ₫

ĐIỂM ĐẾN NỔI BẬT

Quảng Nam

3 Events

Đà Nẵng

7 Events

Huế

8 Events

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}

Chat with AI